Adverteren op Hookers.nl

Over Hookers.nl

hookers.nl

Hookers.nl is dé recensie site in prostitutie land, bij iedereen in het vak bekend! Hookers.nl wordt door iedere wandelaar, maar ook door iedere dame van plezier, regelmatig bekeken! Op Hookers.nl worden circa 25.000 dames van plezier besproken middels meer dan 150.000 recensies!

De recensies worden gemodereerd door een team van meer dan 30 moderators. De kwaliteit en juistheid van de recensies worden bijzonder goed gewaardeerd door de vele bezoekers. Hookers.nl is met 650.000 unieke bezoekers en 10 miljoen page-views de allergrootste recensie site in Nederland.

Op Hookers worden alle soorten prostitutie gerecenseerd in zowel Nederland als België en in de Duitse grensstreek.

 Advertentie mogelijkheden

 • een bannerHookers.nl Banner posities
  Formaat 234 x 60 pixels
  Mogelijk boven aan de pagina, op 4 posities
 • een banner
  formaat 320 x 100 pixels
  Mogelijk onderaan de pagina, op 3 posities
 • een advertorial
  Formaat max 770 pixels breed
  Dit is een eigen redactionele ruimte  in het forum (voorbeeld 1, 2, 3) op de plek waar uw klanten komen en u veel informatie kan geven over uw club en de meisjes.

En wellicht belangrijk voor u om te weten , de advertorials op Hookers.nl worden door Google goed geïndexeerd en komen vaak op de eerste pagina met de zoekresultaten. Daarmee krijgt u op www.google.nl ook extra aandacht zonder dat u daarvoor bijvoorbeeld bij Google via adwords hoeft te betalen ;-)!

Prijzen

Prijzen zijn gebaseerd op bezoekersaantallen per sub-forum, de prijzen zijn exclusief BTW. Indien u een advertentie positie voor een half jaar afneemt dan geldt een korting van 10%. Bij een afname voor een jaar geldt een korting van 20%.

Verstandig of niet?

Regelmatig vragen adverteerders op Hookers ons of we de negatieve recensies over hun dames kunnen verwijderen. Dit is echter niet mogelijk, de moderatie van de recensies gebeurd door een onafhankelijk moderatie team en met Midhold als exploitant en eigenaar van de site zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt.

Hookers.nl is net zoals alle andere recensie sites; bedrijven waarderen recensie sites vaak bijzonder. Wij adviseren adverteerders op Hookers.nl dan ook om juist actief te zijn en proactief in te spelen op minder positieve recensies. Minder goede recensies kunt u zien als een kans om de dienst verlening te verbeteren. U kunt leren uit de ervaringen van klanten om zo te zorgen dat u nog beter inspringt op de verwachtingen van klanten.

Juist door deze onafhankelijk is Hookers zo groot geworden en komen er zoveel wandelaars langs. Een beter bereik voor uw bedrijf en dames is er niet!

Door Hookers.nl onafhankelijk te laten, blijven alle wandelaars Hookers bezoeken en kunt U als adverteerder makkelijk alle wandelaars bereiken! Het forum van Hookers is namelijk bestemd voor alleen de wandelaars en klanten, zij kunnen hier ervaringen delen.

Contact

Als u een persoonlijk en gericht advies wilt krijgen over de advertentie mogelijkheden op Hookers.nl die het best bij u passen, stuur een mail aan sales@midholdmedia.nl of bel 070 346 56 96.